Propozice

Ahoj přátelé, kamarádi a kamarádky!

Také v letošním roce bude Jesenická oblast České tábornické unie pořádat PORTU, jako postupové kolo pro interprety zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby.

Oblastní kolo Porty se uskuteční v Kulturním domě Bludov 9.března 2019

Časový rozvrh akce je stanoven takto:

DK Bludov 

08,00 – 09,00 prezentace (prosíme o dochvilnost)

09,00 – 11,30 zvukové zkoušky

12,00 – 13,00 oběd

13,15 – 13,30 pohovor se soutěžícími

14,00 – ??,00  soutěžní pořad

??,00              vyhlášení vítězů

Účastnický poplatek: činí za každého soutěžícího 70 KČ (závazný pro všechny)

Strava

pro všechny soutěžící bude zajištěn oběd zdarma. 

V prostorách KD bude bufet s možností nákupu jak stravy, tak pití.

Doprava: vlastní, zajistí si soutěžící sami, cestovné není hrazeno.

Přihláška

  Zájemce o účast v soutěži žádám o co možná nejrychlejší vyplnění přihlášky na stránkách Porty,https://www.porta-festival.cz/

  Vyberte Severomoravské kolo, Přihlásit se.

  PŘÍMÝ ODKAZ na přihlášku

  Přihlášku vyplňte podle pokynů.

  Uzávěrka přihlášek je 1.3.2019 !!

Případné dotazy, změny v účasti apod. řešit na 

e-mail: ivo.zak@it-trade.cz, nebo telefonu 731 034 670

 POZOR ZMĚNA V AUTORSKÉ SOUTĚŽI

PRAVIDLA AUTORSKÉ SOUTĚŽE

  1. V oblastním kole se autorská soutěž nekoná. Porota však může doporučit (maximálně) tři skladby k zaslání do soutěžního pořadu Českého rozhlasu region FOLKPARÁDA. Tyto skladby dodá vybraný autor ve formátu MP3 pořadateli kola, který se spojí s partnerskou stanicí Českého rozhlasu region a skladby do soutěže zašle. Skladba, která ve Folkparádě uspěje (3x zvítězí) může být pozvána pořadatelem finále Porty do soutěže o Autorskou Portu.
  2. Autorská soutěž Porty se otevírá až ve finále festivalu. Do této autorské soutěže přihlašuje skladbu interpret, nebo skupina, kteří ji představí v rámci svého soutěžního vystoupení ve finále Porty. Text soutěžní písně se jmény autorů odešle soutěžící určenou formou pořadateli finále.
  3. Soutěžní skladba nesmí být zveřejněna před datem 1. 9. předchozího roku.
  4. Odborná porota finále hodnotí přihlášené skladby v autorské soutěži nezávisle na soutěži interpretační. Kritériem je kvalita hudební a textové složky a jejich soulad.
  5. V autorském finále festivalu se soutěží o tradiční trofej Portu. Vítěz dále dostane od pořadatelů Porty možnost nahrát svoji skladbu ve studiu. Nahrávka skladby bude nabídnuta partnerským rádiím festivalu.

   Soutěžní řád

Pokud jste rozhodnuti se soutěže zúčastnit, nečekejte na poslední termín a odešlete přihlášku co nejdříve, ušetříte tak starosti organizátorům. Předem děkujeme!

Důležitá upozornění:

* Pozorně si prostudujte tyto základní informace a pečlivě vyplňte elektronickou přihlášku

* Každý soutěžící je povinen soutěžit se třemi skladbami. U písní zpěv pouze v českém, nebo slovenském jazyce

* Soutěžící jednotlivec, či formace, se mohou zúčastnit pouze jediného „Oblastního kola“ Porty v republice

* Soutěžící osoba se může jednoho oblastního kola zúčastnit maximálně ve třech formacích

* Účast v soutěži je možná po dovršení patnácti let věku a to nejpozději v den vstupu do soutěže. Výjimku může povolit pořadatel a to v případě kdy v soutěžící formaci je menšina mladších patnácti let

* Při soutěžním vystoupení není povoleno používat doplňující prostředky nahrazující živou hudbu (např. halfplayback). Technické zařízení se může povolit v případě, kdy se zvuk nahrává přímo na místě při soutěžním vystoupení (např. looper)

* Soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Česká tábornická unie jesenická oblast a spolupořadatelem Kulturní dům Bludov je bez dělení na jednotlivce, dua, či skupiny

* Pokud znáte ve svém okolí kapelu, či jednotlivce, kteří by měli zájem soutěžit a neobdrželi od nás pozvánku, dejte jim vědět, ať se přihlásí na uvedené adrese, či e-mailu

* Jako pořadatelé Vás žádáme o dochvilnost při presentaci do soutěže a o účast na dopoledních zvukových zkouškách. Nejedná se jen o vyzkoušení zvuku a dohovor se zvukařem (nastavení zvuku je uloženo do paměti), ale také o dohovor a komunikaci s moderátorem, pořadateli a v neposlední řadě, o setkání přátel a kamarádů, majících stejné hudební zájmy

* Dále vás žádáme o zaslání několika informací o Vás, které budou použity v „Portýru“ pro lepší orientaci jak diváků, tak porotců. Možno zde inzerovat Vaše aktivity i kontakty a www. stránky

* V případě, že po přihlášení do soutěže se nebudete moci zúčastnit, dejte toto nejpozději tři dny před zahájením soutěže na vědomí pořadatelům. Děkujeme!

Na Vaše přihlášky a hojnou účast se těší „organizační parta Jesenické oblasti ČTU“

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.