Propozice

Ahoj přátelé, kamarádi a kamarádky!

Také v letošním roce bude Jesenická oblast České tábornické unie pořádat PORTU, jako postupové kolo pro interprety zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby.

Oblastní kolo Porty se uskuteční v Kulturním domě Bludov 11.března 2017

Časový rozvrh akce je stanoven takto:

DK Bludov 

08,00 – 09,00 prezentace (prosíme o dochvilnost)

09,00 – 11,30 zvukové zkoušky

12,00 – 13,00 oběd

13,15 – 13,30 pohovor se soutěžícími

14,00 – ??,00  soutěžní pořad

??,00              vyhlášení vítězů

Účastnický poplatek: činí za každého soutěžícího 50 KČ (závazný pro všechny)

Strava

pro všechny soutěžící bude zajištěn oběd zdarma. 

V prostorách KD bude bufet s možností nákupu jak stravy, tak pití.

Doprava: vlastní, zajistí si soutěžící sami, cestovné není hrazeno.

Přihláška

  Zájemce o účast v soutěži žádám o co možná nejrychlejší vyplnění přihlášky na stránkách Porty,http://www.porta-festival.cz/

  Klepněte na Přihlaste se!   Vyberte Severomoravské kolo, Přihlásit se.

  přímý odkaz na přihlášku

  Přihlášku vyplňte podle pokynů.

V případě, účasti v autorské soutěži, je nutno zaslat texty písní!!! Pokud nezašlete texty, nebude možno soutěžícího zařadit do autorské soutěže. Vlastní musí být hudba i text. Soutěžní skladby přihlášené do daného ročníku musí být původní, přičemž mohou být komerčně zveřejněné nejdříve od 1.9. předchozího roku. Texty zašlete přes již avizovanou přihlášku v jednom souboru. Soutěží se se třemi písněmi. 

   Soutěžní řád

Uzávěrka přihlášek je 19.2.2017 !!

Případné dotazy, změny v účasti apod. řešit na e-mail: ivo.zak@it-trade.cz, nebo telefonu 731 034 670

Pokud jste rozhodnuti se soutěže zúčastnit, nečekejte na poslední termín a odešlete přihlášku co nejdříve, ušetříte tak starosti organizátorům. Předem děkujeme!

Důležitá upozornění:

* Pozorně si prostudujte tyto základní informace a pečlivě vyplňte elektronickou přihlášku

* Každý soutěžící je povinen soutěžit se třemi skladbami. U písní zpěv pouze v českém, nebo slovenském jazyce

* Soutěžící jednotlivec, či formace, se mohou zúčastnit pouze jediného „Oblastního kola“ Porty v republice

* Soutěžící osoba se může jednoho oblastního kola zúčastnit maximálně ve třech formacích

* Účast v soutěži je možná po dovršení patnácti let věku a to nejpozději v den vstupu do soutěže. Výjimku může povolit pořadatel a to v případě kdy v soutěžící formaci je menšina mladších patnácti let

* Při soutěžním vystoupení není povoleno používat doplňující prostředky nahrazující živou hudbu (např. halfplayback). Technické zařízení se může povolit v případě, kdy se zvuk nahrává přímo na místě při soutěžním vystoupení (např. looper)

* Pokud přihlásíte píseň do autorské soutěže, je nutno společně s přihláškou do soutěže zaslat i text písně, v tomto případě musí být vlastní jak hudba, tak text. Neobdrží-li pořadatel současně s přihláškou texty písní, nebudou tyto zařazeny do autorské soutěže!!! Soutěžní skladby přihlášené do daného ročníku musí být původní, přičemž mohou být komerčně zveřejněné nejdříve od 1.9. předchozího roku.

* Soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Česká tábornická unie jesenická oblast a spolupořadatelem Kulturní dům Bludov je bez dělení na jednotlivce, dua, či skupiny

* Pokud znáte ve svém okolí kapelu, či jednotlivce, kteří by měli zájem soutěžit a neobdrželi od nás pozvánku, dejte jim vědět, ať se přihlásí na uvedené adrese, či e-mailu

* Jako pořadatelé Vás žádáme o dochvilnost při presentaci do soutěže a o účast na dopoledních zvukových zkouškách. Nejedná se jen o vyzkoušení zvuku a dohovor se zvukařem (nastavení zvuku je uloženo do paměti), ale také o dohovor a komunikaci s moderátorem, pořadateli a v neposlední řadě, o setkání přátel a kamarádů, majících stejné hudební zájmy

* Dále vás žádáme o zaslání několika informací o Vás, které budou použity v „Portýru“ pro lepší orientaci jak diváků, tak porotců. Možno zde inzerovat Vaše aktivity i kontakty a www. stránky

* V případě, že po přihlášení do soutěže se nebudete moci zúčastnit, dejte toto nejpozději tři dny před zahájením soutěže na vědomí pořadatelům. Děkujeme!

 

Na Vaše přihlášky a hojnou účast se těší „organizační parta Jesenické oblasti ČTU“

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.